Untitled Document

 

"Nada podemos esperar sino de nosotros mismos"   SURda

www.surda.se

 

 

11-07-2012

 

 

 


 

 

 


Empresas de subcontratación usan golpizas, secuestro y amenaza de muerte contra organización sindical

SURda

 

 

 

El lunes 2 de julio un representante de la Fedracion Local de Västerort de la SAC fue violentamente maltratado y amenazado de muerte por una pandilla criminal. Con un cuchillo contra el cuello se le obligó a llamar a la jefa de la empresa (hermana del jefe de la pandilla) y retirar las medidas de fuerza. Su familia fue secuestrada y encerrada en otra habitacion durante el maltrato. La pandilla criminal anunció varias veces que si seguia el conflicto el representante sería asesinado. Además exigieron que el sindicato les pagara medio millón de coronas (ca de 70 000 Usd) a los pandilleros a cambio de la vida del representante sindical.

El activista sindical y su familia han pasado a la clandestinidad y la lucha continua. Este renacimineto del pistolerismo patronal asociado a las empresas de subcontratación es una amenaza contra todo el movimiento sincal. El 20 de Julio comienza un bloqueo contra los hoteles y restaurantes que no se deshagan de esas empresas criminales y no contraten directamente el personal afectado.

Sindicato de trabajadores de restaurantes y hoteles en Estocolmo
Federacion Local de Västerort
SAC – Organización Central de Trabajadores en Suecia

Correo electronico: info@sac.se

På engelska:
SAC:s pressrelease:
Union representative beaten and menaced with death in his own home, and forced at knife point to retract union's demands.

On 2 July at nine p.m. six men with connections to a Stockholm criminal gang, Werewolf Legion, forced their way into the home of a union representative of the SAC Västerort local section. Having locked his wife and her children in another room, they beat the union man repeatedly about the head, and with a knife at his throat forced him to retract all the union's claims against a certain staffing agency with which SAC had been attempting to negotiate. The victim was forced to phone the staffing agency's owner, who is the brother of the leader of the six attackers, and retract all the union's claims.

SAC spokesperson, Anders Knutsson, called for government and police attention to what was in effect a serious attack on the entire union movement. Behind this attack in the union representative's home was the union's having called the staffing agency to a negotiation meeting. On the agenda were two illegal firings, including claims for unpaid salaries and unsettled vacation compensation. After the first meeting, the staffing agency stated the next meeting was to be on its premises, but this did not take place. The next development was the attack of the six hoodlums on the union representative. Not only is the leader of the attack the brother of the agency's owner, but he has held a high position in the Werewolf Legion gang. In addition, after the union representative had been forced under threat of death to drop all union claims, the chief of the attackers informed the union man that he had a personal debt of half a million Swedish kronor to the leader of the Werewolf Legion. This has to be paid within a month or the union man will be killed.

The staffing agency in question hires out personnel mainly to hotels and restaurants. SAC has received reports of many abuses in such staffing agencies. Workplace regulations and union agreements are often ignored, certain agency owners are suspected of having connections to the criminal world, and it is not unusual that these agencies can serve as means of laundering money for criminal gangs. It was only a question of time, said the SAC spokesperson, until attacks on union representatives would begin. SAC is demanding therefore that the police and the Minister of Labour, Hillevi Engström, take immediate measures to get the staffing agencies to follow Swedish labour market regulations and Swedish law.

PRESSMEDDELANDE: Fackföreningsrepresentant misshandlad och mordhotad – tvingades dra tillbaka sina krav

Anders Knutsson

09.07.2012 09:29

Misshandlad och mordhotad efter förhandling med bemanningsföretag

Måndagen 2 juli misshandlades och mordhotades en fackföreningsrepresentant från Västerorts LS av SAC i sitt hem av personer med anknytning till det kriminella gänget Werewolf Legion. Med kniven mot strupen
tvingades han dra tillbaka alla fackliga krav mot ett bemanningsföretag.
– Detta är ett angrepp på hela fackföreningsrörelsen. Vi kräver att regeringen och polisen tar utvecklingen på allvar, säger Anders Knutsson, Informationssamordnare för SAC-Syndikalisterna.

Måndagen 2 juli misshandlades och mordhotades en fackföreningsrepresentant från Västerorts LS av SAC i sitt hem av personer med anknytning till det kriminella gänget Werewolf Legion.
Bakgrunden till misshandeln och mordhoten är en arbetsmarknadskonflikt mellan medlemmar av fackföreningen och ett bemanningsföretag verksamt inom hotell- och restaurangbranschen. Fackföreningen hade kallat företaget till förhandling, angående två ogiltiga uppsägningar samt löneanspråk och utebliven semesterersättning.
Förhandlingarna hade inletts med ett första möte. När förhandlingarna skulle fortsätta ville företaget att det skulle ske i företagets lokaler.
Men någon ny förhandlingsomgång blev det aldrig. Istället tryckte sig sex personer in i den fackliga representantens lägenhet vid 21 på måndagskvällen 2 juli. Gärningsmännen leddes av en tidigare toppmedlem i det kriminella gänget Werewolf Legion som även är bror till ägarna av bemanningsföretaget.
Gärningsmännen slog fackföreningsrepresentanten upprepade gånger mot huvudet och krävde att fackföreningen skulle dra tillbaka de krav som ställts mot bemanningsföretaget. Med en kniv mot stupen tvingades fackföreningsrepresentanten att ringa till ägaren av bemanningsföretaget och lova att alla krav som ställts skulle släppas. Efter telefonsamtalet sa den tidigare Werewolf Legion-ledaren att fackföreningsrepresentanten
personligen ansågs vara skyldig en halv miljon kronor till Werewolf Legion-ledaren, som ska betalas inom en månad annars kommer fackföreningsrepresentanten att dödas.
I lägenheten fanns även fackföreningsrepresentantens fru och hennes barn, vilka hölls instängda i ett annat rum under misshandeln.
SAC har under längre tid sett med oro på utvecklingen bland bemanningsföretagen. Få följer kollektivavtal.
Arbetsmarknadsregler om anställningsavtal, arbetsmiljö och semesterersättning följs än mer sällan. Löner betalas ofta ut svart med stor oregelbundenhet. Många bemanningsföretag har ägare, eller anknytningar till personer, med ett långt kriminellt förflutet och det är långt ifrån ovanligt att företagen använts
till att tvätta pengar åt kriminella gäng. Det var alltså bara en tidsfråga tills de skulle börja misshandla och mordhota fackföreningsrepresentanter.
SAC kräver att polisen och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström tar utvecklingen på allvar och genast upprättar ett åtgärdsprogram för att få bemanningsföretagen att följa reglerna för arbetsmarknaden och svensk lagstiftning.
SAC - Syndikalisterna
För mer information
i första hand mejla: info@sac.se
i andra hand ring: 08-673 35 59

Donationer behövs till vår kamrat och dennes familj som har utsatts för misshandel och mordhot. Pengarna går oavkortat till familjen ifråga och kommer att användas till nödvändiga saker så som mat och transport. Allt som blir över efter att hotet har lagt sig går till Väs ... terorts LS.

På grund av hotet mot vår kamrat och dennes familj är det oklart om dem kan jobba som vanligt. Tills vidare bedömns det att de måste hålla sig borta från sitt arbete. Vi tror att ingen kan jobba under rådande omständigheter och därför ber vi om donationer. Pengarna går oavkortat till familjen ifråga och kommer att användas till nödvändiga saker så som mat och transport. Allt som blir över efter att hotet har lagt sig går till Västerorts LS.

Ni kan sätta in en valfri summa på konto 3252-0195169 (Nordea). Glöm inte bort att du kanske måste göra en överföring då OCR-nummer saknas.

För er som betalar från utlandet: Ni kan sätta in en valfri summa på konto SE4930000000032520195169 (IBAN). BIC-koden är: NDEASESS. Adress: SAC-huset, Sveavägen 98, Box 6507 113 83 Stockholm. Glöm inte bort att du kanske måste göra en utlandsbetalning.

Skriv Ekonomiskt Stöd eller förkortningar på Ekonomiskt Stöd.

Tack på förhand.

Läs pressmeddelandet här:
På svenska: https://www.sac.se/ Aktuellt/Nyheter/ PRESSMEDDELANDE-Fackf%C3%B6 reningsrepresentant-missha ndlad-och-mordhotad-%E2%80 %93-tvingades-dra-tillbaka -sina-krav
På norska: http://iwwnorge.org/ artikler/sactr1.html
På tyska: https:// syndikalismus.wordpress.com /2012/07/10/ gewerkschaftsvertreter-durc h-schlage-und-morddrohunge n-zur-rucknahme-von-forder ungen-gezwungen/


 
Copyright © 2007 SURda All rights reserved. webmaster@surda.se